Aktuality

25.1.2023

Díky vám se podařilo na Líbeznickém plese vybrat v tombole částku 22.450,- Kč. Rada obce dnes odsouhlasila, že tato částka bude předána ZŠ a ZUŠ Líbeznice na nákup obědů a učebních pomůcek dětem v sociální nouzi. Děkujeme!

23.1.2023

Aktualizovali jsme projektovou mapu obce Pin City. Na interaktivní mapě, kterou najdete na https://libeznice.pincity.cz/projekty, si můžete prohlédnout probíhající nebo připravované projekty. V tomto roce a následujících letech nás čekají projekty v oblasti dopravy a infrastruktury, školství a vzdělávání, bydlení, zeleně, sportu a aktivního volného času a dalších priorit obce. Celkem je v běhu nebo připravováno 20 projektů. Do projektové mapy mohou své nápady na projekty navrhovat i občané.

20.1.2023

Druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volební místnost v Líbeznicích se nachází v Komunitním centru Archa, Martinova 142. Hlasovací lístky kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby, obdrží voliči až ve volební místnosti.

12.1.2023

Svozová společnost IPODEC kvůli technickým problémům dnes nebyla schopna odvézt odpad ze všech popelnic v obci. Popelnice neuklízejte, odpad bude odvezen zítra.

12.1.2023

MAS Nad Prahou se připojila k pomoci seniorům a potřebným s administrací dotačního projektu Nová zelená úsporám Light. Jedná se o dotace na zateplení fasády, střechy, podlahy, stropu, či výměnu oken a vchodových dveří až do výše 150 000 kč. Podpora se týká osob bydlících v rodinných domech a trvale obývaných rekreačních objektech. Musí se jednat o domácnosti seniorů pobírajících starobní důchod, invalidní důchodce 3. stupně či osoby pobírající příspěvek na bydlení. Tato pomoc je ze strany MAS poskytována zcela zdarma, kontaktní osobou je Ing. Petr Cuc, tel. 702 204 148, případně emailová adresa info@nadprahou.eu. Podrobnosti o dotaci naleznete v přiloženém souboru.

12.1.2023

Na Mírovém náměstí je nově umístěna turistická a cyklistická mapa okolí Líbeznic. Můžete ji využít při plánování výletů.

Stránky