Výběrové řízení na modernizaci veřejného osvětlení v JZ části obce

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Modernizace VO v obci Líbeznice – ul. Pakoměřická, Bořanovická, K. H. Máchy, k. H. Borovského a B. Smetany. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P19V00000004