Výběrové řízení na modernizaci sběrného dvoru

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek:

  1. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:  SBĚRNÝ DVŮR OBCE LÍBEZNICE – stavební práce. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P19V00000002
  2. na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: SBĚRNÝ DVŮR OBCE LÍBEZNICE - vybavení. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P19V00000003