II- výzva: Výběrové řízení na dodávku soupravy žákovských stolů a židlí včetně židlí ke katedrám pro 20 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: Dodávka soupravy žákovských stolů a židlí pro 20 tříd včetně židlí ke katedrám nového pavilonu I. stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice – II. výzva. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52...