Výběrové řízení na provedení rekonstrukce ulic

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Rekonstrukce místních komunikací Bořanovická, Bedřicha Smetany a K. H. Borovského, Líbeznice . Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P23V00000001