Vývěrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace -místní komunikace

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Vypracování projektové dokumentace na akci - rekonstrukce místních komunikací Potoční a U Staré školy. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P24V00000001