Výběrová řízení

21.1.2021

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Úprava komunikací a veřejných prostranství v lokalitě U Kola a Na Hůrce.

2.12.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Nakládka a odvoz odpadu z výkopových prací – deponie Zdibská.

19.11.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Vypracování vícestupňové projektové dokumentace na akci – výstavba chodníku podél ulice Mělnické k Logistickému areálu D8 - Lí

3.11.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Vypracování projektové dokumentace na akci – rekonstrukce místní komunikace Vnitřní.

16.10.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: Dodávka kancelářského nábytku pro SÚ Líbeznice.

15.10.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: Výsadba pro zelený pás Líbeznice/Segment 1 – II. výzva.

Stránky