Výběrová řízení

Provozovatel gastro provozu v hale Na Chrupavce-Žlutá karta

Soubory ke stažení

3.11.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Vypracování projektové dokumentace na akci – rekonstrukce místní komunikace Vnitřní.

16.10.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: Dodávka kancelářského nábytku pro SÚ Líbeznice.

15.10.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: Výsadba pro zelený pás Líbeznice/Segment 1 – II. výzva.

17.9.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: Výsadba pro zelený pás Líbeznice/Segment 1.

1.9.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Víceúčelové hřiště s kluzištěm pro výuku tělesné výchovy ZŠ Líbeznice.

25.5.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Přeložka vodovodu a kanalizace v ulici Jižní, Líbeznice.

Stránky