Výběrová řízení

Provozovatel gastro provozu v hale Na Chrupavce-Žlutá karta

Soubory ke stažení

17.9.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: Výsadba pro zelený pás Líbeznice/Segment 1.

1.9.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Víceúčelové hřiště s kluzištěm pro výuku tělesné výchovy ZŠ Líbeznice.

25.5.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Přeložka vodovodu a kanalizace v ulici Jižní, Líbeznice.

20.5.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Výstavba sportoviště pro skok vysoký a skok daleký.

20.5.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce ulic Pod Lipami a K.H. Máchy v Líbeznicích.

3.4.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávku: Dodávka dvou vzduchových trampolín do Areálu zdraví. 

Stránky