Výběrové řízení na projekt chodníku k Řempu

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Vypracování vícestupňové projektové dokumentace na akci – výstavba chodníku podél ulice Mělnické k Logistickému areálu D8 - Líbeznice. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P20V00000018