Výběrové řízení na provedení rekonstrukce ulic

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Úprava komunikací a veřejných prostranství v lokalitě U Kola a Na Hůrce. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P21V00000001