Výběrové řízení na úspornější veřejné osvětlení v obci

Obec Líbeznice vyhlásila zjednodušené podlimitní řízení pro zadání veřejné zakázky na dodávky "Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Líbeznice" a jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek Detail zakázky: Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Líbeznice - E-ZAKAZKY.CZ.