Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace-veřejné prostranství u bytových domů

Obec Líbeznice vyhlašuje výběrové řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace na akci - Revitalizace veřejného prostranství v Líbeznicích u bytových domů. Lhůta pro nabídky je do 21.9. 2022 do 9.00 hodin. Bližší informace o zakázce naleznete na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P22V00000005.