Výběrové řízení na odvoz výkopového odpadu z deponie

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Nakládka a odvoz odpadu z výkopových prací – deponie Zdibská. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P20V00000019