Výběrové řízení na zhotovitele novostavby zázemí pro Areál zdraví

Obec Líbeznice vyhlašuje výběrové řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Novostavba Zázemí pro Areál zdraví" a vyzývá tímto dodavatele k předkládání nabídek ve lhůtě do 14.9. 2022 do 9.00 hodin. Více informací o veřejné zakázce naleznete na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P22V00000004.