uzavření partnerství

Registrované parterství - uzavření partnerství

Uzavření partnerství – svazku dvou osob stejného pohlaví, kdy alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství musí být státním občanem České republiky.

Oddávací den matriky Líbeznice

čtvrtek  9 – 14 hodin ve svatební místnosti OÚ Líbeznice

 

Každý jiný termín i místo povoluje matrika OÚ Líbeznice na základě žádosti snoubenců (viz dokument) a zaplacení správního poplatku ve výši 3.000,- Kč.

Kontakt – Mgr. Lucie Vörösová – matrikářka – 283 98 1058 nebo 777 212 203

Jaké jsou podmínky a postup

Osoby vstupující do partnerství si při osobní návštěvě, telefonické nebo e-mailové dohodě rezervují na Matrice Líbeznice termín vstupu do partnerství. Rezervace termínů vstupů do partnerství v Yard Resort Předboj si osoby vstupující do partnerství rezervují přímo v Yard Resortu, a to s dostatečným časovým předstihem. Pokud jsou oba snoubenci občané ČR, stačí se na matriku Líbeznice osobně dostavit 2-3 týdny před uzavřením partnerství. Pokud je jedna z osob uzavírajících partnerství cizinec, je třeba matriku Líbeznice kontaktovat 6-8 týdnů před vstupem do partnerství. Při osobní návštěvě na matrice vyplní osoby vstupující do partnerství „Dotazník k registrovanému partnerství“ a doloží originály všech potřebných dokladů. Po uzavření partnerství je matričním úřadem vystaven doklad o registrovaném partnerství, který si mohou osoby, které partnerství uzavřely vyzvednout do 30 dní po uzavření partnerství nebo jim je zaslán poštou do vlastních rukou.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Osobní návštěvou na Matrice Líbeznice v úředních hodinách Po a Stř 8-12 13-17 hodin.

Není třeba se předem objednávat.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vyplněnému a oběma osobami uzavírajícími partnerství podepsanému „Dotazníku k registrovanému partnerství“ osoby uzavírající partnerství, případně jeden z nich předloží:

  • doklad totožnosti,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze nahradit občanským průkazem, cestovním dokladem),
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu (lze nahradit občanským průkazem),
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze nahradit občanským průkazem),
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (pokud osoba, která chce vstoupit do patnerství žila v manželství),
  • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (pokud osoba, která chce vstoupit do patnerství žila v partnerství).

Soubory ke stažení