Dostavba výtahu a zajištění bezbariérovosti obecního úřadu Líbeznice

 

V listopadu 2020 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Dostavba výtahu a zajištění bezbariérovosti obecního úřadu Líbeznice“ z programu 11762 – Bezbariérové obce od roku 2017.

 

Cílem projektu jsou stavební úpravy budovy obecního úřadu Líbeznice spočívající ve výstavbě výtahu a přestavby původní hasičské zbrojnice v přízemí obecního úřadu na kanceláře pro potřeba stavebního úřadu.

Přestavba úřadu bylo dokončena v červnu 2021.