Integrovaný výcvik strážníků Obecní policie Líbeznice

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Na základě dohody mez Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy a Obecní policií Líbeznice, proběhl v měsíci říjnu čtyřdenní výcvik strážníků obecní policie. Pod vedením instruktorů z pohotovostní motorizované jednotky byl výcvik zaměřen na základní a pokročilé techniky vstupu do objektu („CQB- boj na krátkou vzdálenost“ a  pohyb po objektu ve dvou i ve vícečlenné hlídce), zastavení vozidla (prohlídka vozidla, přístup k vozidlu s „ nebezpečným pachatelem“ a pod.)  základy první pomoci v taktickém prostředí ( ošetření dle algoritmu CABC a obvazové techniky).

Drilováním výše uvedených technik a reálně vyhlížejícím modelovým situacím s navozeným stresovým faktorem si strážníci zdokonalili své praktické a taktické dovednosti.

Obecní policie byla nově dovybavena balistickou ochranou a zdravotnickou výbavou, která vychází z dlouhodobých poznatků z výkonu služby a kombinuje známé a standardně používané zdravotnické vybavení s moderním a policejní činnosti plně vyhovujícím zdravotnickým materiálem, který vychází z vojenského systému TCCC. Uvedené bude součástí vybavení služebního vozidla obecní policie při výkonu hlídkové služby.

Obecní policie tímto reaguje na  zvýšený počet oznámení  ze strany občanů nebo žádost o spolupráci ze strany PČR o prověření různých událostí a oznámení, kdy agresivita pachatelů ­­­­stoupá a mnohdy dochází i k napadení samotných záchranářů na místě.

Fotogalerie