Letiště Vodochody by ohrozilo tisíce dětí

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Veřejná diskuse v Líbeznicích ve středu 5. října 2011 ukázala nově na jeden z nejvážnějších negativních dopadů, který by vyvolalo případné rozšíření letiště ve Vodochodech.

Starostové obcí sdružených v iniciativě Stop Letišti Vodochody požadují, aby se zpracovatel dokumentace EIA zaměřil na dopady právě na děti. „Nejmladší generace by byla hlukem ohrožena nejvíce. Větší hlukové zátěži by bylo v celém území vystaveno více než tisíc dětí v mateřských školkách a téměř 2,5 tisíce dětí v základních školách,“, říká starosta Líbeznic Martin Kupka.

V místech se zvýšenou hlukovou zátěží se nachází nejméně 19 mateřských škol a nejméně 11 škol základních. Vzhledem k plánovanému času provozu by se největší zátěž soustředila právě na děti, které v dopoledních a odpoledních hodin navštěvují školy a školky.

„Dopad je o to závažnější, že právě nejmladší děti by byly rušeny hlukem z letecké dopravy i po obědě, kdy mají ve školkách spát,“ říká ředitelka mateřské školy v Dolanech Alena Klimentová.

Dokumentace předložená v rámci procesu EIA investorem zmiňuje celou řadu zdravotních rizik hluku. Cituje dokonce zahraniční studie, které prokázaly, že hluk s letecké dopravy má kvůli nepravidelným přeletům rušivější účinky. Samotná příloha č. 28 dokumentace zmiňuje například, že letecký hluk může více odvádět pozornost dětí a narušovat jejich komunikaci s učiteli. Studie nezamlčuje ani prokazatelné negativní účinky hluku z letecké dopravy na kognitivní funkce u dětí. Zpracovatel tohoto znaleckého posudku ale přes všechny alarmující citace nevyvozuje pro záměr rozšíření Letiště Vodochody žádné významné závěry. „Pokládáme za nutné, aby se zpracovatel zaměřil na zdravotní rizika záměru pro nejmladší část populace – pro děti. Ty bychom měli chránit nejvíce. V tomto případě bychom je naopak vystavili největší zátěži,“ zdůrazňuje starosta Líbeznic Martin Kupka.

Podle starostů musí EIA zhodnotit skutečnou zátěž děti ve školách a školkách a také mladších dětí, o které se starají rodiče doma. „Ministerstvo životního prostředí vyzvalo zpracovatele dokumentace, aby předložil další varianty záměru. Bohužel se tak znovu nestalo. Toto je další vážný důvod, aby se i tentokrát dokumentace zpracovateli vrátila k doplnění. Není možné arogantně přecházet vážné dopady na děti,“ říká Dimitrij Halkov z Dolan.

„Snažíme se s dětmi trávit co největší čas na zahradě. Nedovedu si představit, že by jejich hru každou chvíli rušil přelet letadel. Abychom se s nimi mohli domluvit, stěhovali bychom je zpět do uzavřených prostor. To je hrozná představa,“ říká ředitelka líbeznické mateřské školy Martina Podlipná.

Ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích Martin Hollý zdůrazňuje, že dopady hlukové zátěže na děti jsou opravdu vážné: „Zvýšený hluk může nejen komplikovat naprosto klíčové učení komunikace v mateřském jazyce. Pokud se sníží rozdíl mezi hlasitostí mluvené řeči a hlukem pozadí, vede to k poruchám vnímání. Proces učení se tak znatelně prodlužuje. Zvýšený hluk u citlivých osob může navíc podporovat agresivní reakce, vycházející z nepochopení komunikace. Další vážný efekt ověřený i v zahraničních studiích je při hlukové zátěži ztráta motivace ke kooperativními jednání,“ zdůrazňuje Martin Hollý.

Soubory ke stažení

Fotogalerie