Mladý strážník od září pokračuje

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

V polovině loňského školního roku strážníci Obecní policie Líbeznice založili zájmový kroužek pro děti školního věku s názvem „Mladý strážník“. Jedná se o tematicky založený kroužek, kdy cílem tohoto kroužku je naučit děti bezpečnému chování, seznámení se zákony ČR a Obecně závaznými vyhláškami obce, základy první pomoci, základy sebeobrany a střelecké přípravy ze vzduchových zbraní.

   Do kroužku se přihlásilo dvacet dětí z Líbeznic a okolních obcí. Schůzky byly pořádány každou středu od 17 do 18.00 hod., v komunitním centru Archa, kdy na každou schůzku si strážníci pro děti připravují  jeden z tematických okruhů, kterému se následně věnují formou her.

 Mezi zajímavější patřila např. návštěva psího útulku fy. LARY v Hovorčovicích spojená s opékáním buřtů, nebo měření rychlosti a základy první pomoci. Od poloviny září se budeme scházet v novém pavilonu základní školy s možností využití nově vzniklého dopravního hřiště a atletické dráhy.

Fotogalerie