Nabídkové řízení na pronájem bytu 1 + kk v č.p.142, Martinova, Líbeznice

Obec Líbeznice vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem bytu – garsoniéry (1+kk) v Líbeznicích v ulici Martinova č.p. 142. Předmětný byt slouží a bude sloužit výhradně k bytovým účelům, tedy nikoli jako nebytové prostory, např. kanceláře ( sídlo firmy ) apod.

 

 Jedná  se   o  bytovou  jednotku  umístěnou  v   1. poschodí, při severním průčelí budovy č.p. 142 v Martinově ulici,  o  situaci: 1 pokoj (15,2 m2), koupelna + kuchyňský kout (5,4 m2), předsíň (4,5 m2),  WC (1,5 m2). Celková výměra bytu je 26,6 m2. Byt je vybaven elektrickým přímotopným vytápěním a elektrickým boilerem.

 

Jediným kritériem pro posouzení nabídek v nabídkovém řízení „obálkovou metodou“ je výše měsíčního nájemného. Minimální výše bez poplatků je stanovena na 1.800,- Kč.

 

Povinností budoucího nájemce bude přihlášení k pobytu na adrese nabízeného bytu v den podpisu nájemní smlouvy. Bydliště na adrese bytu bude rovněž jedním ze závazných ustanovení budoucí nájemní smlouvy.

 

Obálky musí být označeny: "Nabídkové řízení - nájem bytu  - garsoniéra, Líbeznice - neotvírat" a musí obsahovat:

  • Cenovou nabídku výše nájemného
  • Jméno a příjmení zájemce
  • Adresu pobytu zájemce
  • Kontaktní spojení (např. telefon, mobil, e-mail)

 

Nabídky musí být doručeny buď osobně nejpozději do středy 13.07.2011 do 16 hodin na Obecní úřad Líbeznice, Mělnická 43, Praha - východ, Líbeznice, 250 65, nebo zaslány poštou na výše uvedenou adresu (rozhodující je nejpozdější datum podacího razítka 11.07.2011).

 

Obálky budou otevřeny na Obecním úřadě  Líbeznice dne 14.07.2011 v 8 hodin. Následně budou nabídky vyhodnoceny na jednání rady obce. Případná prohlídka bytu je stanovena na dny pondělí a středa, vždy od 9:00 do 10:00 hodin. Obec Líbeznice si vyhrazuje právo celé nabídkové řízení bez uvedení důvodů zrušit.

 

Zastupitelstvo obce  Líbeznice  na  svém zasedání  dne  27.06.2011  souhlasila svým usnesením č. 63a)/2011– 4. ZO se zveřejněním výše uvedeného inzerátu.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.06.2011