Nedovolené odkládání odpadu

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Obecní policie Líbeznice v současné době řeší několik případů nedovoleného odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Poslední případ je ze dne 30.3.2016, kdy je podezřelý  místní občan, který  odložil několik pytlů se stavebním odpadem a asfaltovou střešní krytinou ke kontejnerům s tříděným odpadem v ul. Pakoměřická. Za uvedené jednání hrozí výše uvedenému v blokovém řízení pokuta do 5 000 Kč a ve správním řízení pokuta do 50 000 Kč.

Fotogalerie