Nová etapa líbeznické knihovny?

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Obec Líbeznice vyhlásila výběrové řízení na místo knihovnice. Podmínkou pro přijetí je nejméně střední knihovnické vzdělání či vysokoškolské vzdělání v oboru bohemistika či český jazyk a literatura.

Samotné výběrové řízení bude zahrnovat test všeobecných znalostí se zaměřením na literaturu a pohovor se všemi uchazeči. Více o výběrovém řízení najdete zde.

Zároveň vedení obce Líbeznice vyslovuje poděkování knihovnici Marii Krejčové za dosavadní práci pro obec Líbeznice a její knihovnu. „Díky jejímu systematickému a pečlivému přístupu má líbeznická knihovna správně uspořádané tituly a může se pochlubit dobře vedenou elektronickou databází knih. Marii Krejčové se nepochybně podařilo úroveň knihovny v uplynulých pěti letech výrazně pozvednout,“ vyjádřil s uznáním starosta obce Martin Kupka. K hladkému předání knihovny do rukou nového pracovníka bude moci Marie Krejčová přispět i jako členka výběrové komise.

„Rádi bychom, aby se obecní knihovna stala přirozeným kulturním centrem, které rozšíří celoroční nabídku zajímavých akcí,“ doplnil Martin Kupka.