Nové odborné učebny a modernizace ZŠ a ZUŠ Líbeznice


V červnu 2018 jsme obdrželi informaci o Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Nové odborné učebny a modernizace ZŠ a ZUŠ Líbeznice". Podporu jsme získali z Integrovaného regionálního operačního programu - integrované projekty ITI. 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Základním cílem projektu je zvýšení kvality formálního základního vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce s důrazem na rozvoj technických a řemeslných oborů, komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práci s digitálními technologiemi. Zároveň bude zajištěna bezbariérovost prostřednictvím přístavby venkovního výtahu a v souladu se standardem konektivity škol IROP bude vybudována vnitřní konektivita a připojení školy k internetu.

V květnu 2019 byla vyhlášena výběrová řízení na zhotovitele stavebních úprav a na dodavatele vybavení školním nábytkem, výukovými pomůckami a dodávku PC a audio techniky.

Projekt byl ukončen v únoru 2020.