Nový chodník na náměstí

Ilustrační obrázek Chodník na náměstí

Před koncem října se podařilo ukončit další etapu úpravy líbeznického náměstí - nový chodník od kostela k prodejně potravin.Od kostela až k penzionu Dominictahlhof lemuje hlavní komunikaci nový chodník. Obec do jeho výstavby vložila více než 200 tisíc korun. Čtyři dny po dokončení všech prací se i v Líbeznicích potvrdily Murphyno zákony schválnosti. Jede z nich říká, že pokud má dojít k poruše kabelu, stane se tak zaručeně na hůře přístupném místě - nikoli v pásu zeleně, ale pod chodníkem nebo pod silnicí. Další zákon schválnosti říká, že porucha kabelu se projeví vždy těsně potom, co se nad ním dokončí nový povrch. Pro znalce těchto pravidel nemohlo být proto překvapením, když pracovníci společnosti Telefonica O2 čerstvě dokončený chodník na náměstí rozkopali. "Je to mokrý kabel, takhle do něj teklo možná rok, ale teprve teď se to projevilo, klasika," shrnul zásah jeden z pracovníků a pustil se do svorkování několika desítek drobných vodičů tvořících telekomunikační kabel. Během tří dnů byl ale naštěstí chodník znovu v původním stavu.

„Mírové náměstí prošlo v letošním roce velkou proměnou. Poslední úsek chodníku by měl zlepšit a zkulturnit přístup do samého středu obce. Měla by to být také další citelná pomoc pro všechny občany se zhoršenou pohyblivostí,“ vysvětluje starosta obce Martin Kupka. Právě kvůli hladkému pohybu vozíčků, kočárků i jízdních kol zvolili projektanti na pravé straně náměstí obyčejnou betonovou dlažbu. Vedení chodníku podél komunikace určilo původní umístění chodníku u kostela a také stará lípa u vjezdu do farní zahrady.

„K přívětivějšímu vzhledu by měl přispět nový pás zeleně podél penzionu i rozšíření travního pásu v horní části. S ohledem na živý provoz chodců i cyklistů má chodník ve spodní části celé 3 metry šíře. To by mělo mít příznivý dopad i na větší bezpečnost.

„Kvůli úsporám jsme znovu do výstavby chodníku zapojili vlastní technické služby, Líbeznickou s.r.o. a místní živnostníky,“ zdůraznil první místostarosta obce František Závorka. Úkolem příštích let bude potom upravit spodní část náměstí u Divadla kouzel Pavla Kožíška. Architektonická kancelář v současnosti upravuje původní projekt podle připomínek, které vzešly z nedávného veřejného projednání projektu.

Poslední letošní změnou v blízkosti náměstí by měla být výstavba nového parkoviště vedle prodejny Tesco. Vedení obce usiluje o to, aby se s pracemi začalo co nejdříve a do Vánoc bylo parkoviště s deseti parkovacími místy hotovo. Veškeré náklady přitom ponese společnost Tesco.

 

Fotogalerie