Odečty vodoměrů a další novinky "od vody"

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Středočeské vodárny a. s. oznamují, že od 25. července 2012 po dobu 4  týdnů budou v Líbeznicích prováděny odečty spotřeby vody. Tato povinnost se týká všech odběratelů!

Pověření pracovníci vodáren budou odečítat vodoměry jako obvykle převážně v dopoledních hodinách. Pokud Vás nezastihnou doma, je možno stav vodoměru předat některým z následujících způsobů: 

  • lístek se stavem vodoměru umístit na viditelném místě u vašeho vchodu
  • lístek s adresou a stavem vodoměru vložit do krabice v samoobsluze nebo ve Večerce
  • stav vodoměru sdělit telefonicky nebo SMS zprávou. Spojení je uvedeno na lístku, který naleznete ve své poštovní schránce.

Středočeské vodárny a. s. a pověření pracovníci, kteří budou vodu odečítat, děkují za spolupráci.

Možnost elektronického doručování faktur

Středočeské vodárny a.s. nabízejí svým zákazníkům možnost doručování faktur za vodné a stočné v elektronické podobě. Faktury jsou zasílány na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvede do příslušného formuláře. Výhodou tohoto způsobu je významné zkrácení doby mezi vystavením a doručením faktury zákazníkovi. Navíc takto zaslané faktury lze snadno archivovat a tím mít stále po ruce přehled spotřebě vody v domácnosti.

Příslušný formulář lze vyzvednout v podatelně Obecního úřadu Líbeznice a tamtéž je možno jej po vyplnění zase odevzdat. Bližší informace na telefonním čísle 840 121 121.

Nečekané problémy kanalizace v Líbeznicích

V posledních čtyřech měsících výrazně vzrostl počet nutných sevisních zásahů na kanalizačním potrubí a přečerpávacích stanicích. Důvodem byly hadry a další nečekané předměty, které do kanalizace nepatří. Větší množství zásahů samozřejmě prodražuje správu kanalizační sítě a neodpovědné chování některých "splachujících" může způsobit i vážnější havárii. Obracíme se proto na všechny občany Líbeznic, aby do kanalizace nevyhazovaly hadry, dětské pleny či jakékoli jiné rozměrnější předměty. Problémy působí i vlhčené utěrky a vlhčené toaletní papíry, které výrobci označují jako splachovatelné. Odpovědným chováním předejte zbytečným komplikacím.