Pořízení ukazatelů okamžité rychlosti Líbeznice

                               

 

V 5/2020 jsme obdrželi informaci o Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Pořízení ukazatelů okamžité rychlosti Líbeznice“. Podporu jsme získali z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím pořízení a instalace šesti ukazatelů okamžité rychlosti v obci Líbeznice a jejich napojení na centrální bezpečnostní systém v obci.

Projekt byl rozdělen na dvě etapy, kdy první ukazatel byl nainstalován v prosinci 2019 na příjezdu do obce směrem od Mělníka, a další budou instalovány během léta 2020. 

projekt byl dokončen v květnu 2020.