Červencové jednání zastupitelstva

Datum konání: 
3.7.2019 - 18:00
Typ pozvánky: 
obecná
Podrobnosti: 

Další jednání líbeznického zastupitelstva se uskuteční ve středu 3. července 2019 od 18 hodin na Obecním úřadě v Líbeznicích. Zastupitelé budou diskutovat například o podmínkách nového využití brownfieldu U Kovárny. Seznámí se s plány státu na budování vysokorychlostní trati Praha - Drážďany. Část jednání bude patřit také probíhajícím investičním akcím.Podrobný program jednání:

  • Nové využití brownfieldu U Kovárny
  • Projekt Zeleného pásu – informace a bezúplatný převod pozemku parc.č. 922/1
  • Informace o přípravě vysokorychlostní trati Praha - Drážďany
  • Informace o průběhu investičních akcí (nový pavilon ZŠ a ZUŠ, rekonstrukce školy, hasičárna, sběrný dvůr)
  • Rozpočtové opatření č. 4/2019
  • Majetkové záležitosti – bezúplatný převod pozemků 647/46, 647/50, 649/9 a 649/10
  • Smlouva o vytvoření Svazku obcí Pod Beckovem a stanovy svazku
  • Odměny členům zastupitelstva
  • Různé, diskuse a závěr
Místo konání: 
Obecní úřad Líbeznice
Jméno organizátora: 
Martin Kupka
Telefon: 
724345456