Přednáška pro seniory

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Obecní policie Líbeznice ve spolupráci s Krajským koordinátorem BESIP a policistkou dopravního inspektorátu PČR, uspořádala ve dne 16.3 a 30.3. v obci Bašť a Líbeznice přednášku pro seniory zaměřenou na bezpečnost v silničním provozu.

Přednášky byly uspořádány v rámci dlouhodobého projektu Obecní policie „Bezpečný domov“, kdy cílovou skupinou tohoto projektu jsou senioři a osaměle žijící osoby.

Účastníci přednášky byli seznámeni s novelou zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zejména s nově zavedenou povinností pro chodce, kdy musí být chodec za snížené viditelnosti označen retroreflexními prvky  a  s  další problematikou seniorů v dopravě. Koordinátorem BESIPU byly promítány TV spoty, tzv. „BESIPKY“, kde bylo názorně předvedeno negativní a protiprávní chování účastníků silničního provozu i s jejich mnohdy tragickými následky.

Na závěr byly  účastníkům přednášky předány reflexní pásky a reflexní tašky s informačními letáky

Fotogalerie