Premiéra dopravního hřiště

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Dne 5.4.2016 v rámci sportovního dne ZŠ a ZUŠ Líbeznice zajišťovali strážníci OP Líbeznice dopravní výuku dětí na nově vybudovaném dopravním hřišti v areálu školy. Pro děti byly připraveny nově zakoupené koloběžky, na kterých si vyzkoušely jízdu při které se musely řídit dopravními značkami. Následně byl pro všechny děti připraven test z dopravní výchovy. Na dopravním hřišti a u testu z dopravní výchovy se vystřídalo celkem 480 dětí od 1 do 5 třídy ZŠ. Společně se strážníky naší Obecní policie, se na akci podílel také Krajský koordinátor BESIPU.

 

Fotogalerie