Betonárna u Líbeznic

Dobrý den pane starosto,

chtěl bych se zeptat na informace ohledně údajně plánováné betonárny na území Líbeznic. Narazil jsem na to v zápisu z jednání zastupitelstva obce Měšice, protože se jich to bude také bezprostředně týkat.

http://www.mesice.org/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=9344&id...

Vyjmenovávají tam řadu pádných důvodů proč ji nestavět a já s nimi musím jen souhlasit. Zatíží to Líbeznice prachem i zvýšenou dopravou.

Chtěl bych se proto zeptat
- je pravda, že se bude v blízkosti Líbeznice stavět betonárna?
- je pravda, že je to na pozemcích Líbeznic?
- jaký je postoj zastupitelstva Líbeznic k této stavbě. Ze zápisu Měšic jsem pochopil, že to Líbeznice podporují. Pokud ano, tak proč?
- proč o tak významné změně nejsme informováni na stránkách nebo facebooku Líbeznic

S pozdravem

Tomáš Novák

Odpověď

Vážený pane Nováku,

oznámení záměru Betonárna Líbeznice jsme zveřejnili na webu i na úřední desce. Diskutovali jsme o něm opakovaně na obecním zastupitelstvu, na radě i ve výboru pro rozvoj obce. Také jsem o tom osobně v předstihu informoval starostu sousedních Měšic.

V případě, že projekt splní všechny nálěžitosti a prokáže se jeho malý vliv na životní prostředí, mohl by vyrůst v cípu nyní obecního pozemku za měšickým silem. V okolí jsou v současnosti převážně skladové či výrobní plochy. Obytnou výstavbu s výjimkou domu v areálu nádraží odděluje o lokality několik jiných skladových či výrobních areálů. Obec Líbeznice již před lety usilovala o přemístění areálu sběrných surovin z centra obce do této lokality. Ze směny pozemků ale tehdy sešlo.

Daná lokalita je v územním plánu obce označena jako plocha pro výrobu a kladování.

Podrobně jsme prostudovali veškerou dokumentaci pro zjišťovací řízení EIA. I s ohledem na to, že bezprostřední zásobování lokality je možné jen po účelové komunikaci, která je zcela mimo zástavbu obcí Líbeznice i Měšice, vyhodnotili jsme záměr jako přijatelný a nevydávali jsme k němu negativní stanovisko.

Připojuji link na dokumentaci

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2038

A doplňuji ještě stručně odpovědi na Vaše otázky:

    - je pravda, že se bude v blízkosti Líbeznic stavět betonárna?
Pokud se prokáže, že záměr splňuje všechny hygienické limity a že nezatěžuje nad únosnou míru životní prostředí, tak to možné je.
 
    - je pravda, že je to na pozemcích Líbeznic?
Ano je. Obec Líbeznice je připravena pozemky prodat, pokud záměr splní všechny nároky hygienických limitů i ochrany životního prostředí. Zároveň by obec prostředky využila k vykoupení stávajícího areálu Sběrných surovin v centru obce.
 
    - jaký je postoj zastupitelstva Líbeznic k této stavbě. Ze zápisu Měšic jsem pochopil, že to Líbeznice podporují. Pokud ano, tak proč?
To jsem již popsal výše. V dané lokalitě s přístupovou komunikací mimo stávající zástavbu obce považujeme záměr za přijatelný.
 
    - proč o tak významné změně nejsme informováni na stránkách nebo facebooku Líbeznic
Informovali jsme o tom na webu. Samozřejmě o tom budeme znovu infomovat na webu, pokud by se záměr dostal do další fáze povolovacích řízení.
 
Děkuji za Váš zájem. Jsem připraven cokoli dalšího doplnit. Určitě se k záměru ještě několikrát vrátíme.
 
S pozdravem
 
Martin Kupka