Chování dětí a mládeže na skateparku

Vážený pane starosto,

ráda bych Vám poděkovala, jak se o obec staráte, a že opravdu v posledních letech došlo k velkému rozkvětu v mnoha směrech. Rovněž děkuji i za organizaci a sehnání financí pro naše náctileté, kteří mají k dispozici skatepark a k tomu směřuje i má připomínka. Některé děti jsou zde velmi vulgární a vulgárně nadávají mladším dětem, které i odsud vyhazují, případně po nich požadují, aby byly v partě, že musí přinést peníze či koupit energetické nápoje, coca-colu apod. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby tato místa v nepravidelných intervalech navštěvovala hlídka obecní policie. Můžete mi oponovat, že za své děti zodpovídají rodiče, jak těch starších, tak i mladších, ale ne vždy je možno rodiči vše dohlídat a je to místo veřejné, takže i obec by měla samozřejmě se podílet na zajištění bezpečí. Domnívám se, že by bylo i vhodné informovat ředitelku ZŠ, aby i škola poučila děti, jak se mají chovat (když to neudělají někteří rodiče).

Děkuji a jsem s pozdravem,

Novotná.

Odpověď

Vážená paní Novotná,

děkuji mnohokrát za podnět a zpětnou vazbu. Neberu to rozhodně na lehkou váhu. Obecní policie bude na místě provádět hlídky častěji a bude s dětmi také mluvit. Echo jsem předal i škole. Obec samozřejmě nemůže převzít odpovědnost za výchovu dětí. Jednou z aktivit, jak se ale snažíme předcházet podobným negativním jevům, je nově fungující kroužek Mladý strážník a velkorysá podpora všech smysluplných programů pro děti ve volném čase - včetně všech sportovních kroužků a skautského dění.

S pozdravem

Martin Kupka