Delší interval odvozu odpadu

Dobrý den,
chci se zeptat, jestli by bylo možné projednat s odvozovou firmou delší interval odvozu popelnic? Vzhledem k tomu, že třídíme, zdaleka za týden popelnici nenaplníme. Stačilo by nám bohatě vyvážet jednou za 14 dní. Nebo alternativně menší popelnice. Samozřejmě cílem je snížení poplatku za odvoz. Otázkou je, kolik takových domácností by bylo a zda by snížení poplatku bylo natolik významné, že by třeba některé motivovalo k větší míře třídění.
Děkuji předem za prověření.
Lukáš Kroupa

Odpověď

Vážený pane Kroupo,

nakládání s odpady se snažíme maximálně zefektivnit. Jednáme se svozovou firmou o možnostech úspory. Bohužel v obci existují dramatické rozdíly v míře využití "popelnic". Velká část domácností naplní nádobu za týden jen z poloviny. Pak je tu ale mnoho lidí, jimž popelnice již po týdnu přetéká. Rozlišit mezi těmito dvěma stavy a vyvážet popelnice výběrově není reálné. Snažíme se ale zvětšovat množství vytříděného odpadu a vést lidi k odpovědnějšímu přístupu. V posledním roce jsme prosadili v obci dvě nová hnízda tříděného odpadu. I to by mělo pčispět ke zvětšení objemu tříděného odpadu na úkor netříděného. Prodloužení intervalu svozu netříděného odpadu z domácností je kýženým stavem, který by mohl ušetřit prostředky. Jednáme také se svozovou společností o možnosti každou popelnic očipovat a při vykládání zvážit. Byla by to další cesta k úsporám. Po zkušenost z jiných obcí se zatím bráníme změnit systém úhrady podle velikosti popelnice. Bylo by to na jednu stranu spravdelivější a přinášelo větší motivaci pro ty odpovědné, většina obcí ale po takové změně musela investovat mnoho peněž do úklidu příkopů podél cest a ve výsledku se pro ni ani pro občany ve výši úhrady nic nezměnilo.

Lednové číslo Líbeznického zpravodaje chceme znovu věnovat nakládání s odpady. Informace v tomto případě hrají docela důležitou roli - pro změnu přístupu lidí.

S pozdravem

Martin Kupka