Doprava v obci

Dobrý den, pane starosto a pane Vondráši,

již delší dobu sleduji v Líbeznickém zpravodaji Vaše příspěvky k dopravě v obci.

Při každém čtení si vždy říkám, že Vám napíši, jelikož po celou dobu v nich všech postrádám odpověď na otázku "kde se stala chyba", když se proinvestovalo 650 mil. Kč ze státních peněz a téměř žádný výsledek to nepřineslo.

Pokusím se nastínit jen několik důvodů, které to podle mě jsou:

1) Nebyl vybudován kruhový objezd/nájezd z dálnice D8 U staré pošty. S tím s Vámi souhlasím, ale nejsem si jistá, zda tato investice byla hned od začátku v souvislosti se stavbou obchvatu obcí požadována;

2) Chybně byl naprojektován příjezd a výjezd z obce Bašť - původně bylo počítáno s tím, že z Baště a do Baště se bude jezdit z obchvatu (nikoliv přes Líbeznice!!!) a pokud by někdo chtěl jet z Baště do Líbeznic, sjel by z obchvatu ke kostelu.... Dnes je Bašť už z hlediska počtu domů stejná, ne-li větší než Líbeznice (má již 900 p.č.). V každém domě je minimálně jedno auto a ta všechna jezdí přes Líbeznice. Stačí si chvilku stoupnout k silnici na křižovatce u Obecního úřadu (jste tam určitě denně) a zjistíte, že do Baště jezdí velmi mnoho automobilů; I kdyby chtěly jet jinudy, nemohou....

3) Obdobná situace je u výjezdu a nájezdu do Měšic - u benzinové pumpy. Také tato silnice měla být zavřená.....

4) Stále jezdí přes Líbeznice autobusy z trasy Mělník/Štětí/Česká Lípa-Praha, které v Líbeznicích vůbec nestaví. Je nutné je rovněž odklonit na obchvat. Důvod, který k tomu tyto autobusy mají, mně není znám....

Bohužel, o těchto jevech jste se zatím ani jeden nezmínili. Zdá se, že jednodušší bude pokračovat v nelogických úpravách, které stejně situaci nezmění.....

Doufám, že se mnou uvedenými jevy budete v dalších jednáních více zabývat.

S pozdravem

Věra Mojžíšková

Odpověď

Vážená paní Mojžíšková,

připojujume společné odpovědi...

1) Nebyl vybudován kruhový objezd/nájezd z dálnice D8 U staré pošty. S tím s Vámi souhlasím, ale nejsem si jistá, zda tato investice byla hned od začátku v souvislosti se stavbou obchvatu obcí požadována.

Martin Kupka (MK): Předchozí vedení obce a především Jan Vondráš od samého začátku volali v souvislosti s obchvatem i po úpravě napojení na D8. Zároveň s prosazováním obchvatu přicházeli s požadavkem nové sjezdové rampy na I/9 od Prahy i nového řešení napojení na D8 ve směru od Mělníka.

Jan Vondráš (JV): Je to přesně tak. Pouze doplňuji, že jsme od února 2005! jednali s dalšími odbory ŘSD – na Pankráci i v Bohnicích, kterým tato problematika kompetenčně příslušela. Od roku 2008 také přímo s MDČR. Osobně jsem byl i u náměstka ministra dopravy Hodače. Pouze se slibovalo a slibovalo, a nic se neudělalo, přestože jsme měli v rukou investiční záměr, který požadoval převedení 80% tranzitu z obce na I/9. Že to bez vyřešení křižovatky nepůjde, nám bylo zcela jasné. Až 9. března 2011 při mé osobní schůzce s tehdejším ředitele ŘSD Ing. Švorcem bylo přislíbeno, že se celá věc bude konečně řešit…

2) Chybně byl naprojektován příjezd a výjezd z obce Bašť - původně bylo počítáno s tím, že z Baště a do Baště se bude jezdit z obchvatu (nikoliv přes Líbeznice!!!) a pokud by někdo chtěl jet z Baště do Líbeznic, sjel by z obchvatu ke kostelu.... Dnes je Bašť už z hlediska počtu domů stejná, ne-li větší než Líbeznice (má již 900 p.č.). V každém domě je minimálně jedno auto a ta všechna jezdí přes Líbeznice. Stačí si chvilku stoupnout k silnici na křižovatce u Obecního úřadu (jste tam určitě denně) a zjistíte, že do Baště jezdí velmi mnoho automobilů; I kdyby chtěly jet jinudy, nemohou....

MK: Jednou z prověřovaných variant při přípravě obchvatu byla i mimoúrovňová křižovatka U Papričů. Z finančních důvodů z této varianty sešlo. Máte pravdu, že v současnosti budeme problém s rostoucí osobní dopravou z Baště řešit mnohem komplikovaněji a neobejdeme bez nepopulárních omezení.

JV: Mimoúrovňová křižovatka „U papričů“ měla stát včetně přeložky horkovodu Mělník-Praha cca 350 mil Kč. Od této varianty bylo nakonec upuštěno vzhledem k neprůchodnosti schválení takto vysoké investice. Cena obchvatu by se totiž vyšplhala až přes 1 miliardu Kč! Výjezd z Báště a přímé napojení už později nešlo v projektu změnit, přestože jsme o toto zájem měli. Celému procesu výstavby totiž hrozilo na podzim 2010 zastavení a toto by byla další komplikace a důvod stavbu na dlouho zastavit. PROBLÉM TO SAMOZŘEJMĚ JE A BUDEME HO MUSET ŘEŠIT...

3) Obdobná situace je u výjezdu a nájezdu do Měšic - u benzinové pumpy. Také tato silnice měla být zavřená.....

MK: V současnosti prověřuje na naši objednávku odborná firma další možnosti nutného omezení tranzitní dopravy. Výsledky bychom měli znát na konci dubna. Jednou z lokalit, na kterou se přirozeně zaměřujeme je právě sjezd z obchvatu u benzinové pumpy a křižovatka u kapličky.

JV: Cílem bude přijmout taková opatření (dopravní značky, semafory), které do obce ve špičkách tranzitní dopravu prostě nepustí a nasměrují ji tam kam patří – tzn. na obchvat. Teprve kolony, zdržení a stížnosti řidičů „donutí|“ MD ČR celou křižovatku Zdiby urychleně řešit….

4) Stále jezdí přes Líbeznice autobusy z trasy Mělník/Štětí/Česká Lípa-Praha, které v Líbeznicích vůbec nestaví. Je nutné je rovněž odklonit na obchvat. Důvod, který k tomu tyto autobusy mají, mně není znám....

MK: Obrátil jsem se v prosinci loňského roku na ČSAD Střední Čechy s požadavkem, aby dopravce odklonil rychlíkové spoje přes dálnici. Odpověď byla bohužel negativní. Důvody? Ještě větší zdržení spojů a vícenáklady způsobené mýtným na dálnici a o něco vyšší spotřebou PHM. Náklady vyčíslilo ČSAD na 51 tis. Kč měsíčně. Určitě se na dopravce obrátím znovu po zprovoznění bypassu MUK Zdiby, kdy by se měl argument zdržení alespoň trochu zmírnit. (Je nesporným úspěchem obce Líbeznice, že v polovině letošního roku bypass vznikne. Dále prosazujeme komplexní přestavbu celé křižovatky.)

Za prioritní osobně pokládám vyvedení osobní tranzitní dopravy mimo obec. Veřejná hromadná doprava je nesporně ekologicky šetrnějším druhem dopravy a vícenáklady na autobusové spoje se nakonec negativně promítnou do úhrady prokazatelné ztráty z veřejných rozpočtů. Jedno ze zvažovaných opatření se navíc opírá právě o požadavek na upřednostnění hromadné dopravy oproti individuální osobní dopravě a časově omezení odbočení z obchvatu (i souvisejících komunikací) v době dopravní špičky.

JV:Ano, tranzitní hromadnou dopravu samozřejmě vyvést z obce chceme a vždy jsme chtěli. Bez změny určení typu komunikace (změna z I/9 na silnici 3. třídy) v obci to však nebylo doposud možné. Vše nové podstatné . viz. MK.

Bohužel, o těchto jevech jste se zatím ani jeden nezmínili. Zdá se, že jednodušší bude pokračovat v nelogických úpravách, které stejně situaci nezmění.....

MK: Je škoda, že jste se nezapojila do některé z diskusí při jednání zastupitelstva obce, kde se všemi uvedenými argumenty podrobně zabýváme. To nejpodstatnější z mnohahodinových diskusí se snažíme prezentovat širší veřejnosti. Od poloviny loňského roku navíc diskusi doplňuje odborná analýza společnosti CityPlan. Podrobné šetření z podzimu 2012 najdete na našem webu a můžete je rovněž prostudovat. V každém případě děkuji za Váš zájem a dovoluji si Vás pozvat na další jednání zastupitelů, která se budou tématu dopravy věnovat.

JV:Trošku dost nesouhlasím. Napsal jsem za posledních 10 let asi 25 článků do Zpravodaje a celé roky občany podrobně informoval o celém vývoji, včetně podrobného informování na zastupitelstvu, nebo když jsem kýmkoli osobně dotázán. Všechny problémy o kterých píšete (s výjimkou nového řešení dopravy z Báště) jsem opakovaně vysvětloval, včetně snahy, jak je řešit… Poslední kroky – viz analýza CityPlan jsou opravdu na stránkách obce k dispozici. Můžete si být jista, že celou věc nevzdáme a stát bude muset celý projekt smysluplně dokončit. Jinak Vás také rád potkám na příštím jednání zastupitelstva obce.

S pozdravem

Martin Kupka a Jan Vondráš