Farnost

Vážený pane starosto,

je mi známo, že tento dotaz by měl směřovat spíše na arcibiskupskou konsistoř v Praze, nebo na farní úřad ve Vodolce, ale přesto se táži. Proč v Líbeznicích není stálý, zde bydlící, řím. kat. duchovní správce? S příchodem mladých rodin přicházejí i věřící a kostel je relativně navštěvovaný. Vím, že fara byla prodána, nevíte však něco bližšího?

Děkuji za odpověď

v plné úctě

Hlaváček

Odpověď

Vážený pane Hlaváčku,

duchovním správcem a rektorem líbeznického kostela sv. Martina je Mons. Mgr. Vladimír Málek. Jsem moc rád, že v Líbeznicích pravidelně slouží právě on. Nevím, proč tu nebydlí trvale, ale za mnohem důležitější považuji, že se věnuje komunitě líbeznických farníků a vzorně se stará o kostel. Díky němu se v posledních letech podařilo restaurovat část historické výzdoby kostela. Vím navíc, že se s místními farníky setkává i mimo obřady.

Co se fary týče, nevím o tom, že by ji církev prodala. Překvapilo by mne to. Svého času jsme usilovali o otevření farní zahrady jako místa dostupného veřejnost. Reagovali jsme na žalostný stav celého prostranství. Nabízeli jsme, že se o prostor budeme starat. Církev měla ale s prostorem jiné plány. Je pravda, že se následně do fary nastěhovali noví nájemníci, kteří se o zahradu začali starat mnohem lépe než jejich předchůdci.

S pozdravem

Martin Kupka