Hluk ze stavebních pracích v sobotu, neděli a o svátcích

Dobrý den,

začíná se poměrně často vyskytovat hluk ze stavebních pracích o sobotách, nedělích a svátcích a to v poměrně ranních a večerních hodinách. Jistě chápu, že všichni chceme žít v krásném prostředí a zvelebování vlastního domu je jednou z cest. Toto však nesmí být na úkor sousedů. Občasné drobnosti se dají rovněž vydržet respektive pochopit, ale pokud již základní výstavba probíhá primárně od brzkého rána a hlavně o víkendech je toto již nepochopitelné, respektive to ukazuje o nevhodném přístupu stavebníka ke svým budoucím sousedům. Chci se proto zeptat, jaká pravidla respektive omezení platí pro hluk o víkendech a svátcích a jak konkrétně postupovat, pokud nejsou dodržována. Samozřejmě je nutné se primárně dohodnout, ale zajímá mě jak postupovat v okamžiku, kdy dohoda se stavebníkem ani s lidmi aktuálně vyskytujícími se na stavbě k ničemu nevede. Ani tak mě moc nezajímají obecné stížnosti psané na úřad, ale konkrétní postup jak zamezit postupu pracím v konkrétní den kdy např. o víkendu v 6:00 je spuštěn nějaký hlučný stavební stroj a stavebníci i majitel odmítá komunikovat. Na koho se obrátit ? PČR, Obecní policii, nějakou konkrétní osobu z Obecního úřadu, aby chápala jak je probuzení nepříjemné :-), nebo někoho jiného.

Prosím o velmi konkrétní odpověď a uvedení přesný pravidel.

Děkuji a s pozdravem

Valcha

Odpověď

Vážený pane Valcho,

obec neurčila ve svých vyhláškách žádná zcela podrobná pravidla. Existuje ale obecný úzus o respektování nočního klidu od 22. do 6. hodiny. Máte zcela pravdu v tom, že nejdůležitější je dohoda sousedů. Pokud není možná a dochází k porušování sousedského soužití, obraťte se přímo Obecní policii se zcela konkrétním příkladem.

Nejsem příznivcem vydávání vyhlášek, které by se snažily ošetřit všechny možné životní situace. Výsledkem takových snah bývá nejčastěji to, že omezí i všechny slušné občany a ti druzí stejně najdou kličku k tomu, jak příslušné ustanovení obejít.

Nevyzývám tím ale rozhodně k rezignaci a poraženectví. Pokud se Vám nepodaří domluvit přímo se sousedem, nebojte se obráti na Obecní policii. Požádat můžete také stavební úřad, aby Vám dal nahlédnout do příslušného stavebního povolení. V něm bývají uvedeny i podmínky výstavby. K nim patří zpravidla i zamezení nadměrným zásahům do okolí stavby.

Vyhledal jsem na stránkách Ministerstva vnitra následující informaci, která se Vašeho dotazu týká: www.mvcr.cz/soubor/vyklad-pojmu-doba-nocniho-klidu-a-hluk-pdf.aspx

    S pozdravem

    Martin Kupka