Integrace veřejné dopravy v regionu Neratovicka

Vážený pane starosto, chtěl bych se Vás zeptat, jakým způsobem budete bojovat proti vzniku SID podle koncepce, která byla tento týden představena na stránkách města Neratovice. V koncepci jsou uvedené nepravdivé informace a o výhodnosti pro občany Líbeznic značně pochybuji. Zaprvé se jedná o prodloužení dojezdové doby do Prahy a pak pro nemalou část obyvatel to bude znamenat daleko více přestupování. Na nádraží Holešovice lze přesednout na městskou železnici, na tramvaje a autobusy. Na Ládví je tramvaj, která se do centra dostane až po 20 minutách. Dále bych chtěl poukázat na snížení počtu spojů. Například v současné době z Líbeznic do Prahy mezi 7.-8. hodinou ranní odjíždí 11 spojů v nové koncepci 6! Mezi 8.-9. hodinou ranní odjíždí pět spojů v navrhovaném jízdním řádu linky 348 jsou spoje pouze dva. S ohledem na to, že většina spojů v těchto hodinách zaplněna více než z 80%, tak předpokládám, že se v Líbeznicích do těchto autobusů ani nedostaneme. Proto bych Vás chtěl požádat, abyste se zasadil o udržení současného stavu nebo vytvoření koncepce, která povede ke zlepšení veřejné dopravy našem regionu. Bohužel současná koncepce povede spíš k tomu, že z důvodu prodloužení dojezdových dob a absence spojů opět vzroste IAD v naší obci. S pozdravem Hořejší

Odpověď

Vážený pane Hořejší,

v současné době se seznamujeme s návrhem ROPIDu, který nabízí integraci všech spojů do systému Pražské integrované dopravy. O takové zapojení dlouhodobě usilujeme. Znamenal by totiž, že se cestující dostane z Líbeznic do centra Prahy na jeden jízdní doklad. Pro ty, kteří dojíždějí denně, by to znamenalo citelnou úsporu peněz. Další výhodou je zavedení taktové dopravy. Jako každé řešení má ale i toto své nevýhody - tou největší je přesun cílového a výchozího stanoviště do Ládví a prodloužení dojezdové doby do centra o nekolik minut. Ve špičce se ale kvůli zácpám v ulici v Holešovičkách nepředvídatelně prodlužují i současné dojezdové doby.

Položili jsme společnosti ROPID několik vážných dotazů. První se týká právě zmíněné kapacity spojů. Chceme, aby ROPID jako organizátor dopravy garantoval, že se cestující z Líbeznic do autobusů vejdou. Chceme také před případným spuštěním systému předložit všechny argumenty také veřejnosti. Byla by samozřejmě chyba, kdyby převážila negativa nad pozitivy nového řešení.

Rozhodnutí samotné obec ve svých rukou nemá. Určující bude názor středočeské krajské rady. V každém případě budu důsledně trvat na tom, aby ROPID odpověděl na všechny námitky. Všechny argumenty samozřejmě zpřístupníme na webu a otiskneme v Líbezickém zpravodaji.

S pozdravem

Martin Kupka