Ještě dotaz k obchvatu

Hezký den, mám jen dvě otázky ohledně obchvatu - za prvé, jestli už je znám termín dokončení sjezdu na Zdibskou, a za druhé, zda se výhledově plánuje nějaké odhlučnění pro nás, co bydlíme na okraji Líbeznic směrem na Zdiby, protože obyvatelé na výjezdu na Mělník mají protihlukovou stěnu, předtím je pro změnu obchvat veden v zářezu, jen my máme obchvat naopak nad úrovní terénu a kamiony jak na dlani a tím, že po obchvatu se samozřejmě jezdí vyšší rychlostí, i poměrně zvýšenou hlučnost. Plánuje se nějaké řešení? Děkuji.

Odpověď

Vážená paní Bidlová,

sjezd je v provozu od 25. listopadu. Ptal jsem se zástupců ŘSD na historická jednání o protihlukových stěnách. Odhlučnění té části obchvatu, která je otevřená směrem k Vám, by bylo technicky velmi náročné. Podle hlukové studie, která vznikala před zahájením stavby, by se ale hluková zátěž měla pohybovat hluboko pod limity. Nedávno probíhala v Líbeznicích nová hluková měření pro kontrolu modelových výpočtů. Budu se zajímat o jejich výsledky.

Martin Kupka