Koridor na Vodochody

Dobrý den,

chtěla bych se dotázat, v návaznosti na plánek vzletových a příletových tras na leitště Vodochody zveřejněný na webu Líbeznic, jak je možné, že letadlo IL ze dne 16.9. letělo přes Líbeznice resp. obytné zóny, Areál zdraví a MŠ/ZŠ. Letělo letadlo tedy mimo plánovaný koridor? Je možné vyjednat dodržování koridorů dle plánku, ze kterých je patrné, že Líbeznice míjí?

Děkuji za odpověď a vysvětlení
J. Hlaváčková

Odpověď

Vážená paní Hlaváčková,

dotazoval jsem se již při prvním přistání IL 76 Řízení letového provozu, zda nedošlo k nějakému porušení zákona či předpisů. Podle jejich vyjádření letadlo přistávalo zcela lege artis. Obávám se, že i koridor byl dodržen. Sám jsem z toho akustického i optického efektu byl překvapený. I podle uvedeného plánku koridor skutečně zasahuje nad areál škol. Soustředili jsme se na tento fakt i v argumentaci proti souhlasnému posudku EIA pro záměr letiště ještě rozšířit.

Patrně jsem Vás touto odpovědí nepotěšil. Mrzí mě, že nemám lepší zprávy.

Nadále budeme aktivní v odporu proti letišti. Pokud máte možnost, připojte svou připomínku k vyhlášení ochranného hlukového pásma.

S pozdravem

Martin Kupka