Letiště Vodochody

Dobrý den dámy a pánové,

právě v těchto dnech jednám s realitní firmou ohledně koupě rodinného domu v Líbeznici. Na místě jsem se již několikrát byla s rodinou podívat, Líbeznice se nám líbí a mile mě překvapuje i výborné dopravní spojení s Prahou.

Jediné z čeho mám výraznou obavu je plánováná výstavba letiště ve Vodochodech. Proto si vás dovoluji požádat o informace - pokud samozřejmě nějaké aktuální máte - zda je skutečně riziko plánované stavby vysoce reálné a zda existují nějaké podrobnější hlukové studie. Z vlastních zdrojů vím, že stávající dráha je ve směru 284/104 a nová má být paralelní, což znamená, že zcela přesně přes Líbezici bude směr přístání, ev. i vzletů.

Velmi děkuji za váš čas a odpověď.

S pozdravem

Milena Stuchlíková

Odpověď

Vážená paní Stuchlíková,

obec Líbeznice se od začátku angažuje ve sdružení Stop letišti Vodochody a patří mezi nejaktivnější obce. Máme zájem na tom, aby se z obce stalo klidné místo pro život lidí. V polovině letošního léta bude do předběžného užívání uveden obchvat Líbeznic. Už to přispěje k výraznému zkvalitnění životního prostředí. Čelíme a budeme čelit snaze přinést do území další zátěž v podobě intenzivního provozu na letišti Vodochody.

V rámci probíhajícího řízení EIA jsme formulovali vážné připomínky k rozšíření letiště. Trpěli bychom totiž více i proto, že by se nad územím naší obce křížily přistávací koridory pro Ruzyň a pro Vodochody. Současná hluková zátěž z letecké dopravy je snesitelná a nepředstavuje zásadní rušivý prvek. Rozšíření letiště ve Vodochodech by ale kvůli kumulaci účinků životní podmínky výrazně zhoršilo.

Nejsem schopen odhadnout, jaký bude další osud záměru společnosti Penta. V poslední době k mým uším doputovalo několik příznivých zpráv o tom, že snad společnost Penta zvažuje od záměru ve Vodochodech zcela upustit. Nechci ale předčasně jásat. Neoficiální zprávy se mi nepodařilo potvrdit.

Martin Kupka