Mateřská školka

Vážený pane starosto,

v posledním čísle Líbeznického zpravodaje jsem si přečetla informaci o vývoji situace kolem mateřské školy. Musím říct, že mě znepokojila zejména informace o tom, že pokud se do konce dubna nepodaří prodat stávající budovu školky, výstavba nového objektu nebude. Znamená to tedy, že pokud se starý objekt neprodá, obec se situací nebude dále nic dělat?

Jsem velmi vděčná za vše, co obec v této oblasti dosud vykonala, nicméně se domnívám, že pokud je nadále povolována výstavba nových domů a rozšiřování obce, měla by obec zajistit i odpovídající infrastrukturu.
Dávám ke zvážení, zda by nebylo fér zavedení dalšího kritéria pro přijetí do mateřské školy v případě rovnosti věku dětí, a to délka trvalého pobytu obou rodičů v obci.

Děkuji a zdravím

Petra Šeráková

Odpověď

Vážená paní Šeráková,

vložili jsme opravdu hodně energie i hodně peněz do řešení stále ještě nedostatečné kapacity MŠ. Snažíme se dále prodat budovu. Hledáme další varianty postupu. Myslíme při tom i na školu, kam se populační vlna pomalu přelévá. Nutně, opravdu nutně bychom potřebovali kouzelný prsten. Ten však nemaje, zůstáváme odkázáni na skroumnou pokladnu obecní.

Můžu Vás ale ujistit, že se nechystáme hodit flintu do žita. Pokud se ukáže, že je zvolená cesta neschůdná, byť ne naši vinou, zkusíme další.

Doplnit kritérium pro přijetí dětí do MŠ v podobě délky trvalého bydliště rodičů je opravdu nereálné. Mohli by se tak vedle sebe ocitnout rodiče, které se budou v délce trvalého bydliště lišit o týden nebo jen o den. To by bylo stejně nespravedlivé jako losovat. Už teď se občas pozastavujeme nad skutečností, že rozdíl ve věku přijímaného a nepřijímaného dítěte je jen pár dnů. Tady je to ale ještě zdůvodnitelné a má to také oporu v zákoně. Déka trvání trvalého bydliště určitě nikoli.

Ještě drobná poznámka k rostoucí zástavbě: Současnou výstavbu určily územní plány schválené před lety. Ani současné ani předchozí zastupitelstvo nemělo ruce založené v kapsách. S omezenými finančními prostředky děláme maximum možného.

S pozdravem

Martin Kupka