Mratínka jako stoka

Dobrý den pane starosto,
v neděli 13. září měla naše Mratínka hustě zakalenou vodu. Nedovedu pochopit, jak někdo v dnešní době může potok použít jako odpadní jámu a kontaminovat jí bůhví čím. Chtěl bych Vás požádat o důkladné vyšetření této ekologické havárie a napsání článku do Líbeznického zpravodaje, který pak ptáček nám tady řádil.

S pozdravem
Roman Ehrenberger

Odpověď

Zakalení vody v potoce jsme hned v neděli 13. září večer mezi 19. a 21. hodinou prověřovali. Vyloučili jsme postupně možnost havárie ČOV Bořanovice i ČOV Sedlec. V průzkumu těžko prostupného koryta potoka jsme došli až ke stavbě v ulici Srbovka, která se ukázala jako pravděpodobný zdroj zakalení. V pondělí 14. 9. nás stavebník ujistil, že se jednalo o zakalení vody výhradně jílovým bahnem, které se uvolnil při provádění drenáže na pozemku. Stavebník se dále zavázal se, že do budoucna podobnému znečištění předejde. Obec pořídila veškerou potřebnou dokumentaci a předá ji vodoprávnímu úřadu ke správnímu řízení, pokud by se ukázala jakákoli škoda na majetku či na životním prostředí.

Martin Kupka