Náhrada topolů a informace dopředu

Dobrý den, děkuji za odpověď paní Michálkové ke kácení topolů. Mám doplňující dotaz:jaké parametry dubů v ulici U staré školy plánujete zasadit jako náhradu za vrostlé topoly prosím a jak se o ně budete následně starat? Podle nezávislého dendrologa by se mělo jednat o vzrostlé stromy s velmi dobře zajištěným balem, opatřené trojnožkou, bandáží kmene, zavlažovací rourou a zálivkou cca 5x ročně (obzvlášť pokud se očekává další suchý rok). Domnívám se, že dle § 10 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dojde k ekologické újmě a je opravdu nutno zajistit adekvátní náhradu a péči. Dále mi dovolte požádat Vás, abych se jako občan dozvěděla o plánech obce se vzrostlými stromy a odůvodněním dříve než se zahájí práce. Např. řezání a příprava na kácení topolů začala předtím, než jsem obdržela Líbeznický zpravodaj, ve kterém se o této činnosti psalo (určitě to byla jen náhoda, ale pro jistotu příště žádám o lepší načasování s dostatečným časovým předstihem tak, abychom třeba mohli o této věci i diskutovat a vy měli možnost ji vysvětlit dopředu). K tomuto tématu se váže i informace o plánovaném skácení smrku "křiváku"- nedomnívám se, že je nutné, aby vše rostlo podle pravítka a nerozumím přesně jakou náhradu kam se vejde 2500 žárovek na vánoce plánujete.Prosím tedy o upřesnění. Dále navrhuji odstranit břečťan ze stromů na hřbitově - domnívám se, že by to mohlo prodloužit jejich životnost a další případné kácení. Také bych Vás chtěla poprosit- pokud už je nutno uřezat velké větve (např. u lip u hřbitova), což jsem dříve nikde neviděla, je možno alespoň jako ochranu před napadením hnilobou tyto velké rány ošetřit aby se lépe hojily (podobně jako u ovocných stromů). Obávám se o jejich osud. A poslední prosba: je možné stromy, případně keře, které nezabírají nikomu prostor ani nepřekáží (např.javory v parčíku před Areálem zdraví) nechat růst a neseřezávat je až ke kmeni? Považuji tuto péči spíše za kontraproduktivní.Stejně tak jsem neporozuměla výměně již vzrostlých zakořeněných keříků a levandulí před lékárnou a farou za kamennou suť s tenkými proutky.Ráda bych prostě pokud něco vzroste a je nutno to z nějakého důvodu/módy/estetiku nahradit, aby se to dělalo s citem nebo jen částečně. nerozumím, proč něco z toho nemohlo zůstat jak bylo. Na závěr mi dovolte vyjádřit, že chápu, že pokud je něco velkého, křehkého a není to pod kontrolou (jako topoly, případně jiné vzrostlé stromy) a obec odpovídá za bezpečnost, snažíte se nahradit vše rostlinami, které pod kontrolou jsou a jednoduše se udržují. Taková je dnešní společnost a rozumím. Avšak do budoucna přeji nám všem, aby strach, opatření zajišťující preventivní bezpečí a pocit zodpovědnosti za přírodní úkazy, nahradila odvaha,respektování a porozumění přírodním zákonům, které si nakonec udělají co chtějí a ukážou nám, jak malí jsme (viz sucha, záplavy a větrné smrště, které lidstvo samo podporuje svou činností). Omlouvám se za delší dopis, ale chtěla jsem vyjádřit tento svůj názor, protože se domnívám, že příroda je moudrá a čím více prostoru jí dáme, tím více se nám odvděčí a rovnováhu sama vytvoří.Věřím, že společně se nám to podaří a ten čas přijde.

Odpověď

Vážená paní Cvaková,

na doporučení dendrologa a s ohledem na prostorové možnosti chceme v ulici U Staré školy místo topolů vysázet dlouhověké stromy s úzkou korunou. Zajišťujeme pro co nejrychlejší výsadbu jako nejvhodnější druh dub letní - Quercus robur "Fastigiata Koster" ve výsadbové velikosti 16-18. Výsadba proběhne podle ověřených správných postupů. Upozorňuji jen, že někteří odborníci od zavlažovací roury opouštějí, protože toto opatření může naopak odvádět vlhkost od kořenů cestou odpařování.

Snažíme se věnovat péči o stromy opravdu náležitou pozornost. Vznikl kvůli tomu i pasport zeleně, který je veřejně dostupný na geoportálu obce Líbeznice. Tento dokument představuje zároveň základní podklad pro údržbu zeleně. Každý se s ním může seznámit a podívat se, kde musí například kvůli havarijnímu stavu k nějakému zásahu dojít. Při nejlepší vůli nejsme schopni dopředu o jednotlivých krocích informovat. Snažíme se ale okamžitě reagovat na dotazy občanů. V případě kácení topolů v ulici U Staré školy jsme byli opakovaně na místě a v případě, že by se skutečný stav stromů od posudku lišil, radikální zásah bychom přehodnotili. Uplatňujeme ve správě obce maximální otevřenost, ale nemůžeme se vzdát odpovědnosti, která nám přísluší.

Rozhodně ve vztahu k údržbě zeleně neuplatňujeme bezbřehou opatrnost. To by už řada stromů v obci nestála. Rádi předložíme fotodokumentaci některých polomů a spadlých větví z posledních několika let. Jsem přesvědčen, že se správnou mírou odvahy a přijatelného rizika postupujeme ve vztahu k péči o stromy i v ostatních oblastech správy obce. Nepodléháme rozhodně soudobému trendu snažit se všechno za jakoukoli cenu dokonale zabezpečit, zbavit ostrých hran či naopak příliš hladkých ploch. Uvědomujeme si dobře, že život ze své podstaty nemůže být úplně bezpečný a že příroda bude vždy schopna lidi překvapovat. Pečlivě vyhodnocujeme únosnou míru rizika.

S pozdravem

Martin Kupka