Návrh územního plánu

Dobrý den,
mám otázky: Jakým způsobem je možné připomínkovat návrh územního plánu obce ? Jakým způsobem budou vypořádány připomínky ?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem,
J.Tišnovský

Odpověď

Vážený pane inženýre,

omlouvám se za úřední jazyk. Vydání územního plánu se ale řídí předpisy, z nichž musím citovat...

Připomínky k návrhu územního plánu je možné uplatnit takto:

1/ v etapě společného jednání:

Písemně může KAŽDÝ uplatnit připomínky k Návrhu ÚP ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení Veřejné vyhlášky o návrhu územního plánu - § 50 odst. (3) stavebního zákona.

2/ v etapě veřejného projednání:

a) Námitky může v procesu veřejného projednání uplatnit vlastník pozemku a staveb dotčených Návrhem řešení - lze uplatnit písemně ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání - v námitce se uvede odůvodnění své námitky, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezí se území dotčené námitkou - § 52 odst. (2) stavebního zákona

b) Každý může písemně uplatnit své připomínky - písemně ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání  - § 52 odst. (3) stavebního zákona.

Připomínky budou vypořádány/vyhodnoceny po veřejném projednání a po uplynutí dané lhůty pro podání námitek a připomínek. O Námitkách se musí rozhodnout a odůvodnit rozhodnutí. Jednotlivé námitky a rozhodnutí o nich bude schvalovat zastupitelstvo obce při Vydání územního plánu. Jak vyhodnocení připomínek, tak Rozhodnutí o námitkách je součástí Odůvodnění územního plánu, resp. Odůvodnění Opatření obecné povahy, kterým se Územní plán vydává.

Pokud byste potřeboval jakékoli doplnění, ozvěte se mi, prosím.

S pozdravem

Martin Kupka