Obchvat Břziněvsi

Dobrý den,

v posledním Březiněveským zpravodaji se píše o projektu obchvatu Březiněvsi východní stranou.
Domnívám se, že pokud by se tento projekt zrealizoval, tak dojde ke zrychlení průjezdu do Prahy přes Líbeznice a Březiněves a tím i nárůstu provozu v Líbeznicích - řidiči budou méně využívat ochvat Líbeznic.
Počítá naše obec i s touto alternativou ?

Milan Somsedík

Odpověď

Vážený pane Somsedíku,

víme o tom, že pro MČ Březiněves je obchvat dlouho prioritou. Zatím ale projekt nenabyl žádné konkrétnější podoby. Líbeznice se opakovaně vyjádřily, že by takový obchvat odmítaly v případě, že by v jeho blízkosti vznikl nový zdroj nákladní dopravy. Pokud by tam rostly jen rezidenční čtvrti, většina pohybů by směřovala do Prahy a zpět. Líbeznicím by pak nová komunikace zvýšení zátěže nemusela přinést. Zároveň by výstavbou takové komunikace došlo k prodloužení průjezdu mezi Líbeznicemi a MUK u Březiněvsi. Vzhledem k tomu, že právě delší trasa po obchvatu Líbeznic je jedním z nejsilnějších argumentů řidičů, proč stále využívají k tranzitu průjezd Líbeznicemi, mohlo by prodloužení trasy i naší obci rospět. Vůbec ale nedokážu zhodnotit, jak se v souvislosti s angažmá pana starosty Haramula na velké pražské radnici realizace tohoto projektu přiblíží. Půjde nepochybně o investici městskou.

Budeme samozřejmě bedlivě sledovat, jak se bude situace vyvíjet. Ohrožení pro Líbeznice bych viděl v okamžiku, kdyby měly u plánovaného obchvatu vzniknout nové skladové či průmyslové areály.

Doplním ještě, že právě pan starosta Haramul se i v předchozím období snažil vyvinout tlak na obec Bořanovice, aby vrátila do svého územního plánu vytvoření komunikační spojky od líbeznického obchvatu k areálu Řempa. Bořanovice o tom nechtěly ani slyšet. Je ale pravda, že by tím došlo ke skutečnému dokončení obchvatu Líbeznic a mnoho problémů by pominulo. Tahle možnost ale podle mého soudu padla už před rokem 2010 a dnes ji bude možné s ohledem na pokračujicí výstavbu v Bořanovicích opravdu těžko prosadit.

Mimochodem, Líbeznice se negativně vyjádřily v rámci procesu EIA i kvýstavbě nákupního centra před Březiněvsí. Důvodem byly právě obavy s dalšího nárůstu tranzitní dopravy.

S pozdravem

Martin Kupka