Oprava chodníku směrem k poště

Dobrý den, z Líbeznického zpravodaje jsem se dozvěděla, že hodláte v r. 2013 opravovat některé komunikace.
Chtěla jsem se Vás zeptat, zda se počítá také s opravou vjezdu do vrakoviště BMW na ulici Mělnická nedaleko pošty.
Po provedení kanalizace došlo k přerušení chodníku v tomto místě a utvořily se zde výmoly plné bláta a kaluží.
V době tání a dešťů se zde nedá projít bez zašpinění.
Dále mne zajímá, jestli se bude budovat chodník ústící na stezku do Báště.
Děkuji Hoznourková

Odpověď

Vážená paní Hoznourková, úpravu chodníku před autobazarem jsme s jeho majitelem řešili už v loňském roce v souvislosti s úpravou komunikace. V té době se pan majitel chystal zbudovat přípojku vody a z logických důvodů požádal o odklad prací. Hned na jaře budeme tlačit na co nejrychlejší realizaci opravy povrchu.

K chodníku a cyklostezce podél Družstevní ulice: Na konci roku jsme připravili kompletní žádost o dotaci ze SFDI (ze Státního fondu dopravní infrastruktury). Bohužel jsme kompletně připravenou žádost s kompletní projektovou dokumentací podat nemohli, protože jeden z majitelů dotčených pozemků nesvolil k věcnému břemeni. Bez toho by fond musel žádost okamžitě vyřadit. Na konci roku to byl jeden z nejméně příjemných zážitků. Bez dotace nejsme schopni chodník vybudovat. Jde v tomto úseku kvůli nezbytnému zatrubnění vodoteče o poměrně nákladnou stavbu. Vyžádala by si až 3 miliony korun. Zkusíme hledat jiné řešení. Letos se ale nového chodníku v této lokalitě určitě nedočkáme.

S pozdravem

Martin Kupka