Palec dolů líbeznické volební komisi

Vážený pane starosto, chtěla bych si postěžovat na chování líbeznické volební komise, která mi v sobotním termínu ve 14.00 neumožnila odvolit. Je jistě sporné, zda tento limitní čas je ještě v rámci hlasovací možnosti nebo už ne, zarážející je ale přinejmenším fakt, že v daný čas už bylo zamčeno a já byla vykázána, protože už probíhalo sčítání, k čemuž by logicky nemělo dojít dřív než ve 14:01. Připomíná mi to nešvar českých „pohostinství“, kdy je otvírací doba do 22h, ale v půl desáté vás už neobslouží. Členové komise možná také potřebovali urychlit svůj odchod a nejspíš začali se sčítáním hlasů před oficiálním ukončením hlasování. Dostalo se mi nadto poučení, že jsem měla dost času na to, abych odvolila dřív, což mi z úst odhadem 17ti letého chlapce, zřejmě též člena komise, připadá přinejmenším nemístné a vysoce neprofesionální. Tak jsem ten svůj hlasovací lístek vhodila do odpadkového koše a Vám gratuluji k umístění, i přes jeden chybějící hlas jste k radosti mnohých uspěli. S úctou, Helena Velická

Odpověď

Vážená paní Velická,

samozřejmě se na ten případ zeptám, ale jsem přesvědčen, že nešlo v žádném případě o zlý záměr ani o snahu zkrátit možnost volit. Volební komise má povinost uzavřít místnost přesně s úderem 14. hodiny. Jde o to, aby nikdo nemohl napadnout korektní průběh voleb. Často býváme v ostrém hledáčku zájmu. V době sčítání hlasů - tedy po 14. hodině navíc v místnosti kromě volební komise nesmí být nikdo jiný. S ohledem na to, že máme v obci jediný okrsek, čeká komisi velmi náročné až petihodinové sčítání. V tom by jedna minuta určitě roli nehrála. 

Věřím, že to pochopíte. Myslím, že se všichni jen snažili přesně dodržet pravidla. Za Vaši podporu ale děkuji.

S pozdravem

Martin Kupka