Poděkování - EIA pro Letiště Vodochody

Dobrý den Vám všem,

pátek 13.června 2014 se jistě zapíše tučným písmem do moderní historie naší obce. Dle zveřejněných informací Ministerstvo životního prostředí zrušilo kladné stanovisko EIA pro rozšíření Letiště Vodochody.

Je to opravdu nejlepší zpráva, jakou jsme si my všichni mohli jen přát.

Chtěl bych proto veřejně poděkovat panu starostovi Martinu Kupkovi za jeho neúnavnou práci a neústupnost, kterou nepochybně přispěl k ovlivnění dnešního rozhodnutí ministerstva. Společně s dalšími starosty okolních obcí se mu podařilo přesvědčit státní správu, že tento projekt rozhodně není přívětivý k našemu životnímu prostředí.

Pevně věřím, že další rozvoj naší obce bude pokračovat bez tohoto nesmyslného negativního vlivu.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám příjemný život v Líbeznicích.

Roman Ehrenberger