Poplatek za odpad převodem

Dobrý den,
v posledním zpravodaji se sice objevila možnost placení poplatku za odvoz odpadu převodem z účtu, což je určitě velký přínos a zjednodušení, ale nikde jsem nenašel návod, jak na to, resp. v jaké výši (stále 500,- Kč za osobu?), číslo účtu (bylo ve zpravodaji), s jakým variabilním symbolem, jak potom získám potvrzení pro přístup do sběrného dvora? Bylo by možné dát stručný návod na www stránky, např. do sekce "Odpady"?
Děkuji, Lukáš Kroupa

Odpověď

Dobrý den pane Kroupo,

děkujeme za podnět. Informaci na web i do dalšího čísla zpravodaje připravíme v podrobné podobě.

Sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 500,-Kč.

Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodiny nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Firmy a OSVČ  platí na základě Smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem, kterou mají možnost uzavřít s obcí Líbeznice. Cena za odvoz jedné nádoby (120 l nebo 110 l) je 2.500,- Kč za rok.

Poplatek je možno uhradit hotově na pokladně Obecního úřadu v úředních hodiny Po, St 8 – 12   13 – 17 hod nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbeznice č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte  číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno, příjmení a text „Odpad 2012“. Po zaplacení uvedené částky je možnost známku na nádobu a doklad pro využívání Sběrného dvora zaslat poštou po telefonické domluvě nebo bude k vyzvednutí ihned bez čekání osobně v pokladně OÚ Líbeznice, po předložení dokladu o zaplacení (např. výpis z účtu, potvrzení elektronického bankovnictví).

S pozdravem

Martin Kupka