Pražská ulice

Dobrý den,

nedávno jsem viděl opravenou ulici Pražskou. Jsem z toho velmi smutný. Z této ulice se nyní stalo nic než dlažba a malé uvězněné pásy trávníků.
Opravdu je nutné při opravě děravé silnice zlikvidovat všechnu zeleň v této ulici? Chápu, že některé stromy byly staré a bylo potřeba je pokácet. Bylo ale potřeba pokácet většinu z nich a zrušit skoro všechen trávník? Opravdu bylo potřeba mít dvoumetrový chodník po obou stranách?

Zdá se mi, že jste zásadně změnili ráz této ulice. Dle mého názoru určitě ne k lepšímu. Opravu vozovky samozřejmě vítám, ale určitě by ji šlo opravit a přitom zachovat stromy a trávníky. Takhle máme další z ulic pěkně celou vydlážděnou.

Odpověď

Vážený pane Novotný,

ubezpečuji Vás, že jsme se ke konečné podobě komunikace s projektanty opakovně vraceli a diskutovali o ní i se všemi přímými sousedy. Rekonstrukce ještě není dokončená. V příštím týdnu vysadí zahradnická firma po obou stranách nové komunikace více než 20 okrasných třešní - v části od Seifertovy po Hovorčovickou ulici. Na jih od Seifertovy ulice v místech zúžení přibudou čtyři javory babyka. Jsem přesvědčen o tom, že výsadba nových stromů ráz ulice zásadně změní k lepšímu. Tolik stromů tu navíc nikdy před tím nerostlo. Vhodné druhy vzešly z doporučení zkušených krajinářů a dendrologů.

K šířkovému uspořádaní komunikace: I o tom jsme s projektanty opakovaně jednali. Usilovali jsme o co nejmenší šíři jízdních pruhů. Stávající norma připouští 2,75 m na jeden jízdní pruh. S šířkou obousměrné komunikace 5,5 m jsme tedy na limitu možností. Užší být Pražská ulice nemohla. Doplnění chodníku v chodci více využívané části od Seifertovy ulice dolů k Hovorčovické vzešlo z jednoznačného doporučení dopravních inženýrů i z diskuse s místními obyvateli. Snažíme se dělat komunikace co nejbezpečnější i pro chodce a zejména děti. Chodník oddělený zeleným pásem takovým opatřením určitě je. V jižní části jej bohužel s ohledem na šířkové poměry nebylo možné umístit. Volili jsme proto alespoň zmíněná zúžení a zvýšené křižovatky. Obojí by mělo přispět k větší bezpečnosti provozu.

Prosím, vydržte s konečným soudem o nové podobě komunikace do dokončení výsadby stromů. To celkový dojem určitě změní. Oproti projektu se nám navíc podařilo počet nově vysazovaných stromů téměř zdvojnásobit.

S pozdravem

Martin Kupka