Provoz a dopravní označení v ulici Východní

Dobrý den pane starosto, děkuji za všechny změny, které zastupitelstvo uskutečňuje. V návaznosti na problematiku zklidnění dopravy, bych chtěla požádat, abyste na zastupitelstvu zvážili montáž zpomalovacích retardérů také v ulici Východní směrem dolů (např. na úrovni čističky a pak ulice Sadové). V poslední době se zde výrazně zvýšil provoz v souvislosti s dostavbou I. etapy nové čtvrti (ul. Plukovníka Nováka) a bohužel minimum řidičů dodržuje jak přednosti zprava tak maximální rychlost povolenou pro obytnou zónu. Často tu dochází ke kolizním situacím, zejména při výjezdu z bočních slepých ulic. Dále si dovoluji požádat o "kontrolu" (ne)přesnosti dopravního značení. V ulici Východní na úrovni čističky je dopravní značka Obytná zóna, avšak v opačném směru z ulice Plukovníka Nováka, je vjezd od ulice Východní označen jako konec Obytné zóny.
Děkuji velice
Hlaváčková

Odpověď

Vážená paní Hlaváčková,

dopravní značení upravíme. Jsme si vědomi toho, že dopravní zátěž v této ulici roste. Proto jsme také letos v horní části této ulice doplnili chybějící veřejné osvětlení. S retardéry v obytném území nemáme dobré zkušenosti, protože vytvářejí poměrně nepříjemnou hlukovou zátěž pro nejbližší domy. Zkusíme vymyslet nějaké přijatelnější bezpečnostní opatření a naplánujeme i účinnou preventivní akci.

Děkuji mnohokrát za Váš podnět

Martin Kupka