Provoz na ulici Mělnická

Vážený pane Starosto,

jsem obyvatelem Líbeznic a bydlím v ulici Ve dvoře. Po vybudování obchvatu byla vyvedena nákladní doprava mimo obec, což je samozřejmně dobrá věc. Co se však po stalo novým fenoménem jsou osobní vozy řítící poměrně vysokou rychlostí směrem od Mělníka po ulici Mělnická. Výjezd a vjezd z/do ulice Ve dvoře je tedy vysoce ryzikovou záležitostí. Žádám Vás o zhodnocení mého návrhu na umístění zpomalovacích prahů z obou směrů aby došlo ke zvýšení bezpečnosti obyvatel vyjíždějích a přijíždějích do a z ulice Ve dvoře.

Děkuji Vám a jsem s pozdravem

Jan Steiner

Odpověď

Vážený pane Steinere,

chystáme již opatření na křižovatce u kapličky. Mělo by tam dojít ke změně přednosti v jízdě tak, aby hlavní ulice byla vedena od nádražní do Mělnické. Nezbytná bude také stavební úprava této křižovatky. Dva zvýšené přechody pro chodce bychom rádi vybudovali do poloviny letošního roku na Mírovém náměstí. Všechny tyto kroky směřují ke zklidnění dopravy v obci. Pokud ani toto nestačí, pustíme se do dalších úprav, mezi kterými mohou být potom i prahy při výjezdu z ulice Ve Dvoře. Jednoduché montované prahy mají bohužel tu nevýhodu, že způsobují při přejíždění poměrně velký hluk. Proto bych v tomto případě upřednostňoval nejprve úpravu křižovatky u kapličky a zvýšené přechody na náměstí, jak jsem popsal.

S pozdravem

Martin Kupka